Betingelser

Betingelser ved påmelding og deltagelse på Superski skiskoler

Påmelding
Den som melder på deltager er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-post adresse, fødselsdato eller telefonnummer.

Vi har søskenrabatt, som går ut på at man får 500kr i rabatt på påmeldingene på de neste påmeldingene av søsken. Velg da «påmelding» under klasse/kategori, også ved påmelding av barn nummer to så velger du «påmelding barn to eller flere».
Ekspempel:
1.barn 2799,-
2.barn 2799 + 2299 – 500kr rabatt
3. barn 2799 + 2299 + 2299 – 1000kr rabatt osv.

NB. Søskenrabatten gjelder kun for påmelding av søsken innen samme skiskole.

Avbestilling

Vi refunderer halve beløpet ved avmelding 30dager før skiskolestart.
Dersom avmelding senere enn dette gjøres ingen refusjon. Vi anbefaler at kunden tegner reise- og avbestillingsforsikring for å sikre refusjon ved eventuell sykdom, skade etc. før eller under oppholdet. Dette kan kjøpes hos et forsikringsselskap. Merk at de fleste helårs reiseforsikringer har en avbestillingsforsikring. Kunden bør sjekke med sitt forsikringsselskap hva som inngår i sin reiseforsikring/polise. Reiseforsikring må være bestilt før reisen for at forsikringen (avbestillingsdekningen) skal være gjeldende. Sykdom og skadedekninger er gjeldende selv om reiseforsikring ordnes etter at reisen er bestilt. Vanlig praksis er at legeerklæring må fremlegges for at deres egen reiseforsikring kan benyttes.

Annet

Deltaker plikter under oppholdet å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av arrangør eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte beleggingssted, transportør e.l.
Deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre. Dersom deltakeren grovt tilsidesetter sine plikter og ordens regler, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av oppholdet, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren.

Den som ikke ønsker sitt navn eller bilde publisert på Superski sin hjemmeside, Facebook, Instagram eller senere markedsføring for Superski eller samarbeidspartnere, må meddele dette skriftlig til info@superski.no

 

Comments are closed.