Skismøring og preppeutstyr

Skismøring kan man skille mellom glidprodukter og festeprodukter. I tillegg har man smøreutstyr.

Glidprodukter

– Fluor og topping
Dette er rene fluor produkter enten i pulver eller væske form. Det brukes også stoffet Gallium som topping. Disse produktene brukes som det øverste laget, og er det som gir det siste lille ekstra.

– Høyfluor glider
Dette er glider med høyt innhold av fluor. Kan brukes som øverste laget eller som laget under fluor eller topping.

– Lavfluor glider
Dette er glider med lavt innhold av fluor. Brukes ofte til trening, eller til konkurranseglider for barn.

– Parafin glider
Dette er glider uten tilsettning av fluor. Brukes til trening og metning av ski. Det kan også brukes til renn ved kalde og tørre forhold, der fluor ikke har noen effekt.

Festeprodukter:

Når det gjelder festeprodukter, så er det ekstremt mange forskjellige merker og varianter å forholde seg til. Det kan være en fordel å bli kjent med en produktserie, for så å supplere med andre smøringer som utmerker seg på visse forhold.

Man kan ikke smøre perfekte ski uten godt oppmerket smøresone, da noe av det viktigste er å ha riktig tykkelse og lengde på smøringen man legger. Nesten uavhengig av lengden på turen eller rennet så må man bygge opp med flere lag smøring. Man bygger opp med grunnvoks eller grunnklister i bunn. Dette for å få et slitesterkt og hardt lag i bunn. Hvis man legger den aktuelle mykere smøringen rett på, vil den ikke ha noe underlag å heftes i og bli dratt mye kjappere av. Etter grunnlaget bygger man seg opp mot den dagsaktuelle smøringen. I blant kan man måtte ha opp til 6-8 lag med voks under skiene. Antall lag med smøring varrierer med stivheten på skiene, slitasje på føret og lengden på turen eller rennet. Det er allikevel viktig å ikke legge flere lag enn skiene «tåler». Hvis man legger på et lag for mye og det begynner å subbe litt, så får man merkbart dårligere glid i tillegg til at smøringen slites mye fortere av.

– Tørrvoks
Dette er de klassiske voksene man bruker ved kalde og tørrere forhold. Man kan få dem med tilsatt sølv og fluor i seg. Sølvet og fluoret er for å hindre at skitt setter seg i smøringen, i tillegg vil fluoret ofte gi bedre slipp ved litt fuktigere forhold.

– Klistervoks
Dette er voksene som er i det vanskelige området rundt 0grader. I tillegg kan de brukes ganske langt inn på klister siden. Disse voksene kan legges med smørejern for å få ønsket resultat.

– Klister
Dette er smøringen for isete, våte og varme forhold. Klister kan også bli brukt når det er kaldt, men da er det avhengig av snøkornene. Det kan være omdannet og isete forhold, da trenger man å bruke de kalde klisterne. Ved bruk av de kalde klister kan det lønne seg å bruke smørejern for å få ønsket resultat.

Comments are closed.