Preppetjenester

Enkel grunnprepp
Vi setter inn skiene med t0 innvarminger av glider, sikler og børster skiene etterpå. Kan også leveres med glider på.
kr 299,-

Full grunnprepp
Vi setter skiene inn med to runder med glider, sikler og børster skiene mellom hver runde. Kan også leveres med glider på siste runden.
kr 499,-

Varmeskap
Vi smelter inn et lag med spesialglider med lavt smeltepunkt. Skiene legges i vårt varmeskap med riktig temperatur og luftsirkulasjon. Få en knallgod grunnbehandling av skiene.
kr 249,-

Lavfluor prepp – Treningsprepp
Vi klargjør skiene til bruk med tre innvarminger av lavfluor glider og rubbing av festesonen hvis det er klassisk ski.
kr 299,-

Høyflouprepp – Trenings/-konkurranseprepp
Vi bygger opp med tre innvarminger av lavfluor glider, etterfulgt av høyfluor lag på topp. Vi riller skiene hvis dette er hensiktsmessig, og rubber festesonen til slutt hvis det er klassisk ski.
kr 599,-

Konkurranseprepp – elite
Ut i fra testing finnes den optimale konkurransepreppen med tanke på glid. Dette innebærer full oppbygging og topping med glidprodukter. Det rilles hvis hensiktsmessig og festesonen rubbes hvis det er klassisk ski.
kr 899,-

Rengjøring
Vi rengjør skiene for gammel smøring og skitt.

Skøyteski og festevoks     kr  99,-
Klister                                 kr 199,-
Skitt                                    kr 249,-

Rubb av festesonen og grunnsmøring
Vi rubber opp festesonen slik at festesmøringen sitter bedre og lengre, og varmer inn grunnsmøring.
kr  99,-

Festesmøring
Vi legger på festesmøring ut i fra de dagsaktuelle forholdene. Servicen gjøres på stedet, og rengjøring kommer i tillegg dersom dette er nødvendig.
Full festesmøring voks                                   kr  299,-
Full festesmøring klister                                kr 399,-
Gurupute                                                           kr 199,-

Klargjøring av rubbski
Det er nødvendig å behandle festesonen på rubbskiene for å få ønsket feste og glid. Dette gjør vi ved bruk av grovt sandpapir, for deretter å justere ned med finere og finere papir tilpasset temperatur og snøforhold.
kr 299,-

Oppmåling
Vi måler opp dine ski gratis på vår Eikermåler. Dette innebærer full oppmåling av smørelomme, og toppunkt på halv- og helvekt for å finne ut hvor godt skiene passer deg og din vekt, evt hvilke snøforhold.

 

Comments are closed.